De komende jaren staan ons nogal wat veranderingen in de omgeving te wachten.

De aanleg van de Nieuwe Mark, doortrekken van water van de Haven naar de Mark.

Hier zijn links naar de site van de gemeente Breda over deze projecten.

Vooral aandacht voor de verkeersafwikkeling in de Concordiastraat en omgeving,