NIEUWS:
Voor de nummer 21 - 23 is vanaf heden een mogelijkheid om vanaf de binnenplaats in het gebouw te komen met een TAG.

 Vereniging van Eigenaars
 DE DOELSE POORT


 Wonen en werken in de
Concordiastraat en de Doelsteeg Breda