DUTCH

Rookmelders zijn wettelijk  verplicht sinds
1 juli 2022


Sinds 1 juli 2022 is de aanwezigheid en goede werking van rookmelders bij wet verplicht. Ze moeten aanwezig zijn in alle appartementen en woonhuizen.


Op de VvE vergadering van De Doelse Poort heben we dringend aanbevolen aan iedereen om ook een CO meter te plaatsen in de ruimte waar de verwarmingsketel staat.  Dit is unaniem geaccepteerd. 


Het is ieders taak om zo goed mogelijk veiligheid aan de andere bewoners te bieden
ENGLISH

Smoke detectors are obligated by Government since july 1 2022


Since july 1 2022 smoke detectors are obligated by law in ALL living quarters in the Netherlands.


In the association meeting of the owners of the residences and shops of the building De Doelse Poort, on november 30th 2022, we have strongly sadvised  to have a CO detector in the area where the boiler for heat water is situated.It is the duty of all of us to safeguard our collegue residents.